Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 1

Dotyczące wyboru dostawcy urządzenia do druku cyfrowego
- Załącznik 1 formularz ofertowy

- Załącznik 2 - formularz o niepodleganiu wykluczeniu.docx

- zapytanie ofertowe.doc

- wyniki.doc


Zapytanie ofertowe 2

Dotyczące wyboru wykonawcy budowy części produkcyjno-magazynowej w stanie surowym otwartym oraz budynku w stanie surowym otwartym części biurowo -socjalnej
- PRZEKROJE

- RZUT FUNDAMENTÓW

- SCHEMAT KONSTRUKCJI II KONDYGNACJI

- SCHEMAT KONSTRUKCJI I KONDYGNACJI

- Specyfikacja rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy - załącznik 1 - wyniki.doc


Zapytanie ofertowe 3

Dotyczące wyboru wykonawcy Oprogramowania do zarządzania sprzedażą i kalkulacji zapytań ofertowych
- Zapytanie ofertowe

- Załącznik 2 formularz o niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik 1 - formularz ofertowy

- Specyfikacja techniczna programu

- Modyfikacja dokumentów - nowe wzory 10/06/2016

odleganiu wykluczeniu

- Wyniki
Zapytanie ofertowe 4

Dotyczące wyboru wykonawcy budowy części produkcyjno-magazynowej w stanie surowym otwartym oraz budynku w stanie surowym otwartym części biurowo -socjalnej ( wznowienie zapytania ofertowego nr 2)
- PRZEKROJE

- RZUT FUNDAMENTÓW

- SCHEMAT KONSTRUKCJI II KONDYGNACJI

- SCHEMAT KONSTRUKCJI I KONDYGNACJI

- Specyfikacja rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy - załącznik 1

- Załącznik 2 - formularz o niepodleganiu wykluczeniu

- Wyniki
Zapytanie ofertowe 5

Dotyczące wyboru wykonawcy budowy fundamentów części produkcyjno-magazynowej oraz budowy części biurowo – socjalnej od podstaw w dwóch etapach :
a)parteru z wykończeniem zgodnie z projektem budowlanym
b) piętra do stanu surowego zamkniętego,
- Projekt budowlany

- Zalacznik 2 formularz ofertowy

- Zalacznik 3 - formularz o niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 4

- Zapytanie ofertowe

- Wyniki
Zapytanie ofertowe 6

Dotyczące wyboru wykonawcy konstrukcji hali stalowej
- Projekt budowlany

- Zalacznik 2 formularz ofertowy

- Zalacznik 3 - formularz o niepodleganiu wykluczeniu

- Zapytanie ofertowe

- Wyniki
Zapytanie ofertowe 7

opublikowano dnia 19.05.2017 r.

Dotyczące zakupu i dostawy mebli (wyposażenie hali produkcyjno-magazynowej)
- Załącznik 1 formularz ofertowy

- Zalacznik 2 formularz o niepodleganiu wykluczeniu

- Zapytanie ofertowe

- Pytania i Odpowiedzi z dnia 25.05.2017
opublikowano 25.05.2017 r.


- Pytania i Odpowiedzi z dnia 26.05.2017
opublikowano 26.05.2017 r.


- Wyniki
opublikowano 30.05.2017 r.