Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 3 - Modyfikacja dokumentów - nowe wzory 10/06/2016

Dotyczące wyboru wykonawcy Oprogramowania do zarządzania sprzedażą i kalkulacji zapytań ofertowych
- Zapytanie ofertowe

- Załącznik 2 formularz o niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik 1 - formularz ofertowy

- Specyfikacja techniczna programu

- Modyfikacja